Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Bản Xứ – “S”, “ES” được thêm cuối từ

phát âm tiếng anh chuẩnPhát âm tiếng anh chuẩn chính là “vũ khí” quan trọng tối thượng để nói tiếng anh chuẩn như người bản ngữ. Phát âm chuẩn cũng là tiền đề để có thể giao tiếp một cách tự nhiên, lưu loát với người nước ngoài.

Chính vì vậy, bước đầu tiên trong việc học tiếng anh giao tiếp chính là học phát âm.

Trong tiếng anh, những từ được thêm đuôi “s” và “es” vô cùng phổ biến. Tuy nhiên “s”, “es” ở vị trí này không chỉ có 1 cách đọc. Chính vì vậy, đã gây ra không ít phiền toái khi người Việt mình nói tiếng anh.

Vậy chúng có tới mấy cách phát âm và phát âm ra sao? Anh Ngữ Phát Triển IHEA sẽ mang phần giải đáp tới cho bạn.

Chúng có tới 3 cách phát âm như sau: /s/; /iz/; /z/

Thứ nhất, phát âm là /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/. (hay kết thúc bằng các chữ cái f, k, p, t  và gh)

 •  Ví dụ:
  + Cats /kæts/
  + Maps /mæps/
  + Books /bʊks/
  + Laughs / lɑ:fs/

Thứ hai, phát âm là /iz/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm /s/,/ʒ//z/,/dʒ/,/t∫/,/∫/,/t∫/ (hay kết thúc bằng các chữ cái sh, ce, s, z, ge, ch, x)

 • Ví dụ:
  + Places /pleɪsiz/
  + Classes /’klɑ:siz/
  + Washes /’wɒ∫iz/
  + Watches /’wɒt∫iz/
  + Changes /’t∫eindʒiz/
  + Boxes /bɑːksiz/
  + Buzzes /bʌziz/

Thứ ba, phát âm là /z/ khi các từ đó có tận cùng là các chữ cái khác 2 trường hợp trên.

 • Ví dụ
  + Plays / pleiz/
  + Bags / bægz/
  + Speeds / spi:dz/
  + Teachers /ˈtiːtʃərz/
  + Persons /ˈpɜːrsnz/

Để có thể phát triển kĩ năng phát âm tiếng anh nhanh, các bạn cần phải luyện tập và nghe nhiều và đặc biệt rất cần môi trường có người nước ngoài giao tiếp bằng tiếng anh.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi ?

Tư vấn trực tuyến
×

Bạn có thắc mắc? Hãy chat với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm.