PHÂN BIỆT A FEW / FEW, A LITTLE / LITTLE

Về ý nghĩa:

– A Few  A Little mang nghĩa tích cực, tuy còn ít nhưng vẫn đủ dùng. Chúng diễn tả có sự vật, sự việc đang có, đang tồn tại ở hiện thực.

VD: She has been here only two weeks but she has already made a few friends. (Cô ấy đã ở đây chỉ 2 tuần nhưng cô ấy đã kết bạn được với vài người.)

VD: I’m very pleased. I’ve been able to save a little money this month.  (Tôi cảm thấy rất hài lòng. Tháng này tôi đã tiết kiệm được chút tiền.) – (tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể đối với bản thân)

– Few và Little mang nghĩa tiêu cực còn quá ít, không đủ để làm gì. Chúng diễn tả sự mất mát, thiếu thốn gì đó. Nếu thêm very + little/few sẽ gia tăng nghĩa tiêu cực.

VD: I feel sorry for her. She has (very) few friends. (Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy. Cô ấy có (rất) ít bạn.) ((very) few friends = don’t have many friends/ have always no friends: không có nhiều bạn/luôn không có người bạn nào.)

VD: I have (very) little money. I don’t even have enough money to buy food for dinner. (Tôi có (rất) ít tiền. Tôi thậm chí không đủ tiền để mua đồ ăn cho bữa tối.) ( (very) little money = don’t have much money/ have almost no money: không có nhiều tiền/ hầu như không có tiền.)

Về cách dùng:

 – Few và A Few + danh từ đếm được. Theo sau chúng là danh từ ở dạng số nhiều. Few mang tính phủ định

VD: I have few books, not enough for reference reading. ( Tôi có rất ít sách, không đủ để đọc tham khảo)

VD: I have a few records, enough for listening. (Tôi có vài bản ghi âm, đủ để nghe)

Theo sau Little và A Little là danh từ không đếm được. Little mang tính phủ định

VD: I have little money, not enough to buy a book. ( Tôi có một chút tiền, không đủ để mua một quyển sách)

VD: I have a little money, enough to buy a book. (Tôi có một chút tiền, đủ để mua một quyển sách)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi ?

Tư vấn trực tuyến
×

Bạn có thắc mắc? Hãy chat với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm.