CHƯƠNG TRÌNH ENGLISH SKILLS (ESP)

CHƯƠNG TRÌNH ENGLISH SKILLS (ENGLISH SKILLS PROGRAM)  khóa học kĩ năng tiếng anh được Anh Ngữ Quốc Tế IHEA thiết kế hướng đến những đối tượng đã có được nền tảng tiếng anh nhất định nhưng mà vẫn còn yếu ở một vài kỹ năng nào đó và muốn cải thiện kỹ năng đó một cách riêng biệt.

Khóa học bao gồm 10 cấp độ và học viên chỉ cần 2 tháng để hoàn thành, học viên sẽ học 3 buổi trong tuần và mỗi buổi học sẽ kéo dài 1 giờ.

Kỹ năng học tiếng Anh

Điểm nổi bật:

  • Học viên được học theo nhóm từ 5 đến 6 người với giáo trình được giáo viên của Trung tâm Anh ngữ quốc tế IHEA soạn riêng biệt tương ứng với trình độ của mỗi học viên.
  • Các bài kiểm tra sẽ được tiến hành theo lịch trình giáo viên đề ra để kiểm tra sự tiến bộ của học viên.

Chat với chúng tôi ?

Tư vấn trực tuyến
×

Bạn có thắc mắc? Hãy chat với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm.